Verzekeringen

VOS Travel biedt u in samenwerking met Allianz Global Assistance onderstaande verzekeringen aan.

Type verzekering Premie*
Annulatie € 3,00 / dag / persoon *
Reisbijstand personen € 3,00 / dag / persoon *
Annulatie + Reisbijstand personen € 5,00 / dag / persoon *
Huurfietsverzekering € 3,00 / dag / persoon **
Elektrische huurfietsverzekering € 5,00 / dag / persoon **
* premie te berekenen van de dag van de heenreis t.e.m. de dag van terugreis
** premie te berekenen volgens het aantal fietsdagen


Annulatie verzekering

Allianz Global Assistance komt tussen in de annulatiekosten van de reis tot € 10.000 in geval van o.a.:

ziekte, ongeval, overlijden van partner, familielid of reisgezel
- zwangerschapsproblemen
- ziekte van een collega
- stoffelijke schade aan onroerende goederen
- onvrijwillige werkloosheid
- oproep als getuige of jurylid
- humanitaire of militaire missie
- herexamen
- zelfmoord van een familielid
- echtscheiding of feitelijke scheiding
- adoptie
- orgaantransplantatie
- e.a....zie polisvoorwaarden
M
Met “dekking vooraf bestaande en chronische ziektes”
De verzekeraar waarborgt tegen chronische of voorafbestaande
ziekte, indien er volgens de behandelende
arts geen tegenindicatie bestond voor het uitvoeren
van de reis op het ogenblik van de boeking van de reis
en van het uitschrijven van de polis.

Met “dekking vooraf bestaande en chronische ziektes”De verzekeraar waarborgt tegen chronische of voorafbestaandeziekte, indien er volgens de behandelendearts geen tegenindicatie bestond voor het uitvoeren van de reis op het ogenblik van de boeking van de reisen van het uitschrijven van de polis.

Als u een annulatieverzekering bij VOS Travel wenst af te sluiten voor de periode van uw vakantie kan dit enkel binnen de 7 dagen na het boeken van uw reis.

Reis- en bijstand personen verzekering

Wij raden u aan om een reisbijstandsverzekering af te sluiten, zo reist u beschermd en kunt u onbezorgd van uw vakantie genieten, wat er ook gebeurt. De belangrijkste waarborgen zijn hieronder vermeld:

- onbeperkte medische kosten in het buitenland (zonder vrijstelling)
- medische nabehandelingskosten tot € 6.250, na een ongeval in het buitenland
- onbeperkte repatriëringskosten bij ziekte, ongeval en overlijden
- verlenging of verbetering van het verblijf om medische redenen
- vervroegde terugkeer omwille van dringende redenen
- opsporings- en reddingskosten tot € 3.750

Als u een reis-en bijstand verzekering bij VOS Travel wenst af te sluiten voor de periode van uw vakantie kan dit tot de dag voor vertrek van uw reis.

Huurfietsverzekering

Wie een fiets huurt, is daar zelf verantwoordelijk voor! M.a.w. bij diefstal of schade draait u als huurder op voor de kosten. Gestolen of beschadigd materiaal moet aan de verhuurder vergoed worden. Deze verzekering beschermt u tegen deze kosten.
Bij diefstal moet u een PV laten opmaken door de lokale politie en bezorgen aan VOS Travel, die dan verder het nodige zal doen. Uw eigen fietsen kunnen wij niet verzekeren.
 
Als u een fiets verzekering bij VOS Travel wenst af te sluiten kan dit tot de dag voor uw vertrek van uw reis.Allianz Global Assistance kunt u 24u/24u bereiken op het nummer:
+ 32 (0)2/290 61 00
 
 
Allianz Global Assistance hoofdzetel: Zwaluwenstraat 2, B - 1000 Brussel
Tel. +32 2 290 64 68 -  www.allianz-global-assistance.be
 

 

Bijkomende info

Favorieten Recent bekeken